Lid worden?

Een vitale binnenstad is van groot economisch belang voor iedereen die daar mee te maken heeft.

Om de aantrekkingskracht die de Hoornse binnenstad decennia lang heeft gehad op iedereen die van winkelen houdt te behouden en verder uit te breiden, is in 2005 OSH (Ondernemers Stad Hoorn) opgericht. Samen met het BSM (Binnenstad Management*) spant zij zich in om een goede economische ontwikkeling van de Hoornse binnenstad te bevorderen door het stimuleren van het imago en de promotie van het stadscentrum.

Dat laatste houdt in dat de sponsoring en organisatie van activiteiten en evenementen wordt aangestuurd vanuit de bijdrage van de reclamebelasting (dat deel dat wordt opgebracht door de ondernemers uit de binnenstad).

Een van die imago ondersteunende activiteiten is de realisatie van de wintersfeerverlichting die zorgt voor een gezellige winkelambiance gedurende de wintermaanden. De laatste zondag in de maand is het Superkoopzondag in de Hoornse binnenstad waaraan via P.R. activiteiten bovenregionale bekendheid wordt gegeven. OSH beheert en onderhoudt de site “ikhouvanhoorn.nl” en de sociale media van Ik hou van Hoorn, waar alle in Hoorn georganiseerde evenementen teruggevonden kunnen worden alsook alle relevante informatie over winkels en winkelen. Ook de gids ‘Ik hou van Hoorn” wordt door OSH uitgegeven en in een brede oplage nationaal verspreid.

OSH is ook gesprekspartner van de lokale overheid over beleidsvorming m.b.t. de binnenstad. Daarbij komen zaken aan de orde als een evenwichtige verdeling van winkeloppervlakte en branchering, het verruimen van het bruto vloeroppervlak (bvo), het evalueren en kritisch volgen van het parkeerbeleid en het bespreken en initiëren van de invulling van de openbare ruimte.

Het zal duidelijk zijn dat om de bovengenoemde activiteiten blijvend te kunnen uitvoeren en volwaardig gesprekspartner van de gemeente Hoorn te zijn, het van groot belang is dat OSH ook daadwerkelijk gezien wordt als dé vertegenwoordiger van alle ondernemers in de binnenstad. Daarom is het noodzakelijk het ledenbestand voortdurend uit te breiden. En uw steun is daarbij onontbeerlijk.

Was u nog niet op de hoogte van de initiatieven die OSH ontwikkelt en ondersteunt of bent u als ondernemer net in de Hoornse binnenstad gevestigd? Word dan snel lid van OSH. Samen staan wij sterk in een turbulente en zich snel wijzigende retaileconomie. Voor € 100.- per jaar bent u lid van OSH en werkt u mee aan  een optimaal ondernemers- en investeringsklimaat.

*OSH en BSM vormen een Personele Unie waarbinnen BSM de uitvoerende taak vervult.

Wilt u lid worden van OSH?