Het bestuur

Wilt u iemand van ons een bericht sturen, zoek dan hieronder het juiste mailadres en vervang dan -at- door een @.

Linne van Straten
Voorzitter: o.a. verantwoordelijk voor contacten met gemeente en zusterorganisaties
E-mailadres:voorzitter-at-oshhoorn.nl

Vacature
Secretaris: naast het voeren van het secretariaat o.a. verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente.
E-mailadres: secretaris-at-oshhoorn.nl

Marion Nijhuis
Penningmeester: naast de verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding van de OSH, ook penningmeester van BSM
E-mailadres: penningmeester-at-oshhoorn.nl

Annet Kwantes
Lid
E-mailadres: annet-at-oshhoorn.nl

Bianca Mens
Lid
E-mailadres: bianca-at-oshhoorn.nl

Paul van Kuik
Lid
E-mailadres: paul-at-oshhoorn.nl

Ko van Dijk
Lid
E-mailadres: karin-at-oshhoorn.nl